Okręgowa Rada Adwokacka
w Poznaniu


ul. Konopnickiej 15, 60-771 Poznań


Tel. : 61 864 69 00, 61 864 69 01
Fax : 61 864 69 02
E-mail: ora.poznan@adwokatura.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku,

w godz. 8.00-15.00

Dyżury dla interesantów w każdy poniedziałek, godz. 13.30-14.30.

Aplikacja Adwokacka 2014

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu informuje osoby przystępujące do egzaminu na aplikację adwokacką w roku 2014 o uruchomieniu rejestracji on-line.

Przed złożeniem dokumentów osobiście w biurze ORA lub za pośrednictwem Poczty Polskiej kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji na stronie internetowej ORA w Poznaniu.

Dokonanie rejestracji on-line nie jest jednoznaczne z dopuszczeniem do egzaminu wstępnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie dokumentów zgodnie z treścią art. 75c ust.2 ustawy Prawo o adwokaturze.

Ogłoszenia
2014-08-20 Szkolenie zawodowe dla adwokatów w Mierzęcinie
Informujemy, że w zakładce adwokaci-informacje-szkolenia zawodowe- znajduje się szczegółowy plan szkolenia zawodowego., które odbędzie się w Mierzęcinie w dniach 12-14.09.2014r.
2014-07-08 Egzamin na apikację adwokacką 2014
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 27 września 2014r. (sobota) godz. 11.00.