Samorząd aplikantów adwokackich

1. apl. adw. Anna Smogorzewska - Przewodnicząca RA

2. apl. adw. Dominik Gajda - Wiceprzewodniczący RA 

3. apl. adw. Barbara Urbaniak - Sekretarz RA

4. apl. adw. Ewa Bratkowska - Członek RA

5. apl. adw. Estera Derda - Członek RA

6. apl. adw. Mateusz Misiorny - Członek RA

7. apl. adw. Aleksander Prusiński - Członek RA

Email: rada.aplikancka@ora.poznan.pl

Strona FB https://www.facebook.com/aplikanciWIA/

apl_rada