Wróć do strony ORA

Aktualności

2019-07-26 - Uchwała ORA w Poznaniu z dnia 25.07.2019r. w sprawie..
Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu członkowie ORA podjęli uchwałę w sprawie przeciwdziałania agresji i przemocy.
więcej

Co nowego w prawie

2019-08-14 - Nowelizacja KPC – Opłaty i wydatki
Lipcowa nowelizacja postępowania cywilnego to nie tylko szereg daleko idących modyfikacji w zakresie procedury, ale także duże zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawodawca co prawda zrezygnował z szeroko krytykowanych pomysłów dotyczących kar za błędne wyliczanie opłat od środków zaskarżenia, ale wchodząca 21 sierpnia 2019 r. w życie ustawa wciąż jest przede wszystkim próbą ograniczenia liczby spraw poprzez zwiększenie opłat sądowych.
więcej

Mediacje

2019-09-13 - Konferencja z cyklu "Jak budować mosty współpracy?"
Informacja o konferencji mediacyjnej w Poznaniu
więcej

Publikacje

2017-11-21 - Udział kapitałowy i sposobu rozliczania nadwyżki..
Teza wyroku: „Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, należy przyjąć, że udział wypłacany wspólnikowi na podstawie art. 65 § 1 KSH powinien przede wszystkim uwzględniać wartość zbywczą wkładu rzeczywiście wniesionego przez tego wspólnika do spółki, aktualną na dzień osobnego bilansu” . Glosowane orzeczenie dotyka licznych kwestii, w szczególności problemu właściwej wykładni przepisów dotyczących ustawowego udziału kapitałowego wypłacanego..
więcej

Bez Togi

2016-10-29 - Wspomnienia Balu Aplikantów Adwokackich
W czerwcu aplikanci adwokaccy z naszej Izby zorganizowali Bal Aplikantów Adwokackich. Ciesząc się z tej inicjatywy, wspominamy cieszące się dużą frekwencją wydarzenie
więcej

Galeria

Mecz w tenisie ziemnym. Pewna wygrana adwokatów.
więcej