Ogłoszenia
2014-05-26 27.05.2014r.- zmiana wykładowcy na szkoleniu zawodowe

Informujemy, że w dniu 27.05.2014r. nie odbędzie się wykład adw. dr M. Jackowskiego „Skarga kasacyjna.” Jutrzejsze szkolenie poprowadzi adw. M. Łapok- temat szkolenia: „Sposób rozstrzygania kolejności wykonania ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości rolnych”.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.