Ogłoszenia
2016-02-16 22-27.02.2016r.- Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 22 lutego -27 lutego 2016r. ponownie,  jak w latach ubiegłych,  organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Wielkopolska Izba Adwokacka czynnie włączyła się w w/w akcję. 

Lista adwokatów i aplikantów biorących udział w  Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem