Ogłoszenia
2017-02-21 20.02-26.02.2017r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 20 do 26 lutego 2016r. ponownie,  jak w latach ubiegłych,  organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Wielkopolska Izba Adwokacka czynnie włączyła się w w/w akcję. Poniżej zamieszczona została lista adwokatów udzielających pomocy. Osoby chcące skorzystać z porady w siedzibie ORA przy ul. M. Konopnickiej 15, proszone są o wcześniejszy kontakt - nr tel. 61 8646-901.

Lista adwokatów biorących udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem