Ogłoszenia
2014-01-17 Nowy operator pocztowy - problemy z doręczeniami
Biuro ORA informuje,  mając na uwadze zgłaszane problemy związane z doręczeniami przesyłek z Sądów i Prokuratur przez nowego operatora pocztowego, że w celu usprawnienia kontaktu w tej sprawie uruchomiony został specjalny kanał kontaktowy. Prosimy o przesyłanie wszelkich informacji dotyczących kwestii doręczeń (w tym problemów związanych z doręczaniem, awizowaniem, zabezpieczeniem korespondencji czy działaniem i zabezpieczeniem punktów doręczeń) na nowozałożone konto pocztowe doreczenia@ora.poznan.pl . Wszelkie informacje uzyskiwane od adwokatów WIA pozwolą  na szybkie reagowanie oraz przesyłanie odpowiednich informacji do Prezesów Sądów a także osób zarządzających po stronie operatora w celu poprawy jakości świadczonych usług.

 Prosimy o nadsyłanie wszelkich uwag wyłącznie na wskazany wyżej adres e-mailowy.