Ogłoszenia
2018-02-16 19.02-24.02.2018r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 19 do 24 lutego 2018r. ponownie,  jak w latach ubiegłych,  organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Wielkopolska Izba Adwokacka czynnie włączyła się w w/w akcję. Poniżej zamieszczona została lista adwokatów udzielających pomocy.

Lista adwokatów biorących udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem